Blogs
Vai grēcinieku lūgšana ir bībeliska?
August 20, 2020  |  Mārtiņš Zeltiņš

Pirms kāda laika ar brāļiem devāmies uz ielām, lai stāstītu cilvēkiem par Jēzu. Kad pamanījām uz soliņa sēžam kādus jauniešus, nolēmām pie viņiem pieiet. Mums par lielu pārsteigumu viņi ātri vien atsauca: “Mums nevajag stāstīt, mēs jau esam kristieši. Pirms neilga laika pie mums pienāca citi kristieši un mēs jau to lūgšanu noskaitījām.” Mēs teicām: “Cik brīnišķīgi, tad mēs esam brāļi un mums ir mūžīgā dzīvība.” Uz ko viņi atbildēja “Mēs neko negribam vairāk par to dzirdēt, ejiet prom.” Pēc šādas atbildes bijām nedaudz pārsteigti un nolēmām viņiem pajautāt vai viņi tic Jēzum Kristum. Mums par pārsteigumu viņi pat nezināja kas Jēzus ir vai kāpēc viņš nomira pie krusta. Šis atgadījums ļoti labi ilustrē mācību par tā saucamo “grēcinieku lūgšanu”. Šiem jauniešiem tika dota viltus cerība, balstoties uz to, ka viņi bija atkārtojuši kādu lūgšanu. Varbūt esiet dzirdējuši ko līdzīgu: “Sveiki, vai jūs zinat, ka Dievs jūs mīl? – Nē,…


LASĪT VAIRĀK


Kristieši un helovīns
October 16, 2019  |  Mārtiņš Zeltiņš

31 oktobris. Laiks, kad gaiss kļūst dzestrāks un vakari tumšāki un daudziem bērniem acis iemirdzās ar vēl nebijušu prieku, kad tie varēs pieklauvēt arī pie tavām durvīm. Klāt ir helovīns – gada tumšākā nakts. Tāpāt arī veikali nesnauž pie izdevības nopelnīt uz kostīmu, svecīšu un dekorāciju rēķina. Kristiešu vidū valda sava veida apjukums. Kādi, izdzirdot vārdu helovīns bailēs satrūkstas un vēlas paslēpties. Citi ir noguruši no tā pagāniskās izcelsmes un domā par savu bērnu drošību šajā vakarā. Un tomēr citi izvēlas piedalīties dažādās šī vakara aktivitātēs. Tāpēc mēs esam spiesti uzdot jautājumu – kā mums kā kristiešiem vajadzētu reaģēt uz šiem svētkiem. Vai kristieši grēko piedaloties un vai ir pareizi nosodīt tos, kuri izvēlas to darīt? Helovīna pagāniskā izcelsme Vārds helovīns nāk no angļu valodas “all hallows eve” (saīs. halloween), kas ir visu svēto dienas priekšvakars. Sākotnēji šī bija atceres diena agrīnajā kristiešu draudzē, kad tika pieminēti visi aizgājušie Kristus…


LASĪT VAIRĀK


Gaismas dienas 2016
September 15, 2016  |  Mārtiņš Zeltiņš

Šī vasara ir bijusi īpaši bagāta ar iespējām pasludināt Evaņģēliju visdažādākajos veidos. Šajā vasarā mēs piedalījāmies Rīgas brīvdabas evaņģelizācijas dievkalpojumos “Gaismas dienas”, kuras šogad rīkoja draudze “Atmodas nams” sadarbībā ar Latvijas Evaņģēlisko aliansi. Savā kalna svētrunā Jēzus saka, ka mēs esam pasaules gaišums un Viņš aicina mūs, lai mēs ļautu savai gaismai spīdēt ļaužu priekšā, ka tie redzētu mūsu labos darbus un godinātu mūsu Tēvu debesīs. Es ticu, ka tas notika šajās gaismas dienās, kad mums bija iespēja sludināt evaņģēliju Vērmanes dārza estrādē un cilvēki deva godu Dievam par Glābēju, kas mums ir dots. Skaties: Gaismas dienas 2016 – Bagātais jauneklis  


LASĪT VAIRĀK


Mums ir dots Dēls
December 24, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

“Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” – Jesajas 9:5 Daudziem ziemassvētku laiks ir brīnuma gaidīšanas laiks. Tas ir dāvanu laiks, kad mēs ne tikai saņemam, bet arī spējam dot. Taču diemžēl daudzi šogad palaidīs garām vislielāko Dāvanu un vislielielāko Brīnumu. “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls”. Jēzus nāca uz šo pasauli kā bērns. Mēs varētu domāt, ka ja Dievs nāktu uz zemi, viņš nolaistos no mākoņiem, spīdētu visā Savā godībā un ar bazūni rokā. Bet Viņš nāca kā bērns. Viņš piedzima tāpat kā katrs no mums, izņemot to, ka Viņam nebija tēvs šeit uz zemes. Kā Dieva Dēls, viņš tika sūtīts uz šo zemi no Tēva. Mūžīgais Dievs kļuva par cilvēku. Šis bērns, kurš piedzima Bētlemes silītē reiz izaugtu, lai nomirtu pie krusta par Dieva bērniem….


LASĪT VAIRĀK


Vai mums nepieciešams tilts, lai evaņģelizētu?
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Mūsdienu kristietībā pastāv uzskats, ka mums ir “jānopelna tiesības” sludināt Kristu vai runāt par kāda cilvēka grēku. Tā ir mācība, ka mums ir jāizveido tilts pie grēcinieka caur lietām, kas nav tieši saistītas ar Evaņģēliju. Taču šī mācība nav balstīta Bībelē. Tā nāk no bailēm aizvainot jeb aizbiedēt grēcinieku, jo Kristus krusts tiem ir par piedauzību. Zemāk, mēs apskatīsim 3 iemeslus kāpēc šī mācība nav Bībeliska. 1. Bībele nemāca, ka mums ir nepieciešams izveidot tiltu, lai mēs drīkstētu sludināt Evaņģēliju. Pirmais iemesls kāpēc šī mācība nav Bībeliska ir, jo Bībele mums nemāca, ka mums ir jāizveidot tilts, lai mēs nopelnītu tiesības dalīties evaņģēlijā. 1 Timotejam 2:5 ir teikts, “Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus.” Bībele māca, ka ir tikai viens tilts jeb starpnieks starp cilvēku un Dievu, un tas ir Jēzus. Ja mēs sakām, ka mums ir vajadzīgs papildus tilts,…


LASĪT VAIRĀK


Dzīvības ūdens
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Jāņa 4:13-14 – “Jēzus atbildēja viņai: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.” Katram cilvēkam šajā pasaulē slāpst. Ne visi mēs slāpstam pēc viena un tā paša ūdens, taču mums visiem ir slāpes. Dievs radīja cilvēku, lai tas slāptu pēc Viņa, taču kopš cilvēks krita grēkā, viņš slāpst tikai pēc sava labuma. Dievs teica Ādamam, ka tanī dienā, kad tas ēdīs no koka, no kura Dievs viņam bija aizliedzis ēst, viņš mirdams mirs. Un tajā brīdī, kad Ādams nepaklausīja Dievam un ēda no tā koka, viņš nomira. Viņš uzreiz tika atšķirts no Dieva sava grēka dēļ. “Jūsu pārkāpumi jūs nošķir no Dieva” – Jesajas 59:2 Cilvēks garīgi mira tanī dienā, kad viņš izvēlējās nepaklausīt Dievam. Viņš tagad ir miris savos…


LASĪT VAIRĀK


Ticība nāk no sludināšanas
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Daudzi kristieši zina svētā Asīzes Franča teikto: «Sludini evaņģēliju vienmēr, un, ja nepieciešams, lieto vārdus.» Vai arī teicienu, ka «darbi runā skaļāk par vārdiem.» Bieži kristieši uzskata, ka viss, kas mums jādara ir jāparāda Jēzus cilvēkiem ar savu dzīvi. Tas ir uzskats, ka Evaņģēlijs var tikt sludināts ar mīlestības parādīšanu. Taču mīlestības parādīšana nav Evaņģēlijs. Kā kristiešiem mums ir jāmīl savi tuvākie, aizsniedzot tos ar fiziskām vajadzībām. Taču, ja viss ko mēs darām ir paēdinām un apģērbjam cilvēkus, mēs tikai padarām viņu ceļu uz elli mazliet ērtāku. Mums ir jābrīdina par grēka sekām un jādalās ar vienīgo patiesību, kas spēs viņus glābt – Jēzus Kristus Evaņģēliju. Nav lielākas mīlestības izrādīšanas kā dalīties ar kādu par Dieva dāvanu Jēzū Kristū. Lai ilustrētu šīs nebībeliskās tradīcijas būtību, es vēlos, lai tu ieklausies sekojošajā stāstā. Kādā ciemā pārcēlās jauna ģimene. Viņiem blakus dzīvoja divi kaimiņi, kuri vēlējās uzsākt draudzību ar jauno ģimeni. Pirmais…


LASĪT VAIRĀK


Grēcinieku lūgšana
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Daudzi kristieši  mani ieskaitot, ir lūguši grēku nožēlas lūgšanu nākot pie ticības Jēzū Kristū. Kad es biju dzirdējis un sapratis Evaņģēlija vēsti, es lūdzu, lai Dievs man piedod manus grēkus, izmaina manu dzīvi un dara mani par jaunu radījumu. Es zinu, ka daudzi kristieši, kuri pēc tam, kad viņiem tika pastāstīts Evaņģēlijs atkārtoja kādu lūgšanu, kurā viņus ieveda cilvēks, kurš tiem liecināja. Šis raksts nekādā veidā nav domāts, lai apšaubītu kāda kristieša glābšanu tāpēc, ka viņš ir lūdzis grēcinieku lūgšanu. Arī es un daudzi no maniem brāļiem un māsām ir lūguši šādu lūgšanu. Taču neviens nav glābts tāpēc, ka viņš ir lūdzis vai atkārtojis kādu lūgšanu. Tie, kurus Dievs savā žēlastība ir izglābis – paši vai kāda cita pamudinājumā – var lūgt, kā daļu no saviem pirmajiem glābšanas augļiem. Kaut arī daudz kristiešu, mani ieskaitot, var liecināt par to, ka ir lūguši “grēcinieku lūgšanu” dienā, kad Dievs mūs izglāba, ir daudz vairāk…


LASĪT VAIRĀK


Vai Bībele ir uzticama?
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Bībele mums saka, ka tas ir Dieva vārds, kurš ir dzīvs un spēcīgs, asāks par jebkuru zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis (Ebrejiem 4:12). Bībele apgalvo, ka katrs tā vārds ir Dieva iedvesmots un ir derīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un sagatavots katram labam darbam (2 Timotejam 3:16-17). Man vienmēr ir interesanti pavērot to, kā cilvēki saka par Bībeli, “Tā ir tādi pati grāmata kā pārējās. To sarakstīja cilvēki”. Taču viņi netic pat tam, ka tā ir tāda pati grāmata kā pārējās. Bībele cilvēkiem ir kaut kas sliktāks par parastu grāmatu. Tā ir grāmata ar stāstiem un norādījumiem, kuriem viņi nepiekrīt, jo tas iet pretstatā viņu dzīvesveidam. Bībele apgalvo, ka tas ir dzīvā Dieva Vārds. Bet varbūt tā ir tikai grāmata, kura to saka pati par sevi….


LASĪT VAIRĀK


Rīgas pilsētas svētki 2012
November 3, 2015  |  Mārtiņš Zeltiņš

Šogad mūsu komanda kopā ar draudzes “Atmodas Nams” komandu apmeklējām Rīgas pilsētas svētkus. Pļaujamā tiešām bija daudz, jo šogad Rīgas Svētki pulcēja 180 tūkstošus cilvēku. Tā bija lieliska iespēja aizsniegt tūkstošiem cilvēku, kuri vel nebija dzirdējuši glābšanas vēsti. Mēs kopā izdalījām vairāk kā simts evaņģēlija bukletus un dalījāmies ar Evaņģēliju uzrunājot cilvēku pūļus. “Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” – Mateja 9:37-38  


LASĪT VAIRĀK


Showing 1 of 2 (2 Pages)Next Page »

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cilvekuz/public_html/wp-content/themes/constructzine-lite/footer.php on line 1