Lejuplādēt


Dievs patiešām ir svētījis Latviju. Kāds ir teicis, ka brīvība nekad nenāk par brīvu. Kāds par to ir maksājis dārgu cenu. Mēs baudām brīvību un mieru šajā zemē, par kuru mūsu tēvi ir izlējuši asinis, lai samaksātu visaugstāko cenu par mūsu brīvību. Kāds gudrs cilvēks reiz ir teicis, "Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, - ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem." Šī cilvēka vārds, kurš to teica bija Jēzus Kristus.

Arī Jēzus runāja par brīvību. Viņš runāja par brīvību no grēka. Viņš teica, ka katrs, kurš dara grēku ir grēka vergs. Mēs esam piedzimuši ar grēcīgu dabu un paši neesam spējīgi pārstāt grēkot. Mums ir vajadzīgs glābējs - kāds, kurš mūs atbrīvotu no grēka varas un dāvātu mums patiesu brīvību.

Sliktās ziņas ir tās, ka mēs visi esam grēkojuši pret Dievu. Viss, kas tev ir jādara ir jāielūkojas 10 baušļos. Tev nebūs melot. Vai tu esi kādreiz melojis? Tev nebūs zagt. Vai tu esi kādreiz kaut ko nozadzis, neatkarīgi no tā cik tas bija vērtīgs vai cik sen atpakaļ? Tev nebūs nelietīgi valkāt Dieva vārdu, ko sauc par zaimošanu. Godā savu tēvu un māti. Vai esi vienmēr bijis paklausīgs saviem vecākiem?

Šie ir tikai četri no desmit baušļiem. Ja Dievs tevi tiesātu pēc 10 baušļiem, vai tu būtu vainīgs viņa priekšā? Patiesība ir tā, ka mēs visi esam vainīgi. Mēs visi esam tos pārkāpuši. Bībele saka, ka ir tikai viens, kurš ir labs, un tas ir Dievs.

Taču tikai tāpēc, ka mēs nespējam ievērot Dieva baušļus, Dievs nesamazina savus nosacījumus. Bībele brīdina, ka katrs, kurš ir grēkojis pret Dievu vienu dienu nonāks briesmīgā vietā, ko sauc par elli. Tur būs mūžīgas ciešanas, raudāšana un zobu trīcēšana, un no turienes neviens nevarēs tikt laukā.

Taču Bībele māca, ka Dievs ir arī bagāts žēlastībā. 2000 gadus atpakaļ, Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu, uz šīs zemes, lai glābtu grēciniekus. Viņš sludināja Evaņģēliju, darīja brīnumus, dziedināja slimos un nodzīvoja pilnībā bezgrēcīgu dzīvi. Pēc tam, Viņš nomira pie krusta grēcinieku vietā. Viņš tika apglabāts, un trešajā dienā augšāmcēlās no miroņiem.

Nomirstot pie krusta, Jēzus uzņēma visus mūsu grēkus uz sevi. Mēs pārkāpām Dieva baušļus, bet Jēzus samaksāja sodu mūsu vietā. Tas nozīmē, ka likumīgā ceļā, Viņš var atbrīvot mūs no soda izciešanas.

Tas, ko Dievs prasa no mums, ir lai mēs atgriežamies no grēkiem un ticam Kungam Jēzum Kristum. Dievs dāvā mūžīgu dzīvību katram, kurš liek savu uzticību uz Jēzus nopelnu pie krusta.

Mēs nevaram nopelnīt mūžīgu dzīvību ar labiem darbiem vai cenšoties būt pietiekami labiem. Tā ir Dieva dāvana katram, kurš pazemībā nāk pie Jēzus. Bībelē ir teikts, "Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos." (Efeziešiem 2:8-9)

Brīdī, kad tu atgriezīsies no grēkiem un liksi savu paļāvību uz Jēzu kā uz savu Kungu un Glābēju, tu piedzimsi no jauna. Bībele saka, ka tas, kurš ir Kristū Jēzū ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns.

Tu būsi kļuvis par Dieva bērnu. Tu sāksi neieredzēt grēku un mīlēt Dievu. Tu nebūsi bezgrēcīgs, taču tu sāksi cīnīties pret grēku tavā dzīvē. Tu sāksi kārot kā patlaban piedzimis bērns pēc garīgā piena, kas ir Dieva Vārds. To sauc par jaunpiedzimšanas brīnumu. Tas būs pierādījums tam, ka tu būsi pārgājis no tumsas gaismā, no nāves dzīvībā, no sātana valstības Dieva valstībā.

Ja tu esi pieņēmis lēmumu sekot Jēzum, tad pastāsti kādam par šo priecīgo notikumu. Atrodi draudzi, kura palīdzēs tev augt un lasi Bībeli un paklausi tai. Bībele ir Dieva Vārds katrā tās vārdā. Tā būs gaisma tavā ceļā, maize tavā nespēkā, karte tavā ceļojumā un zobens tavā rokā. Tā atturēs tevi no grēka vai arī grēks atturēs tevi no tās.

Atceries, ka nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, - ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jēzus ir atdevis savu dzīvību par saviem ienaidniekiem. Lai mēs iegūtu brīvību no grēka varas mūs pazudināt un ticībā uz Jēzu Kristu mantotu mūžīgo dzīvību.

Priecīgus svētkus!Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cilvekuz/public_html/wp-content/themes/constructzine-lite/footer.php on line 1