Mēs sludinām evaņģēliju

Marka 16:15 ir teikts, "Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai." Tie bija pēdējie norādījumi, kurus Jēzus deva saviem mācekļiem. Evaņģēlijs nav domāts, lai mēs to paturētu pie sevis, bet lai nestu šo vēsti pie cilvēkiem mums apkārt. Mēs ticam, ka Evaņģēlijs ir Dieva spēks par glābšanu katram, kurš tic. Bībele mums pasaka, ka Dievam labpatīk izglābt ticīgos caur muļķīgu sludināšanu. Tā ir vēsts par Jēzus Kristus nāvi, apglabāšanu un augšāmcelšanos.

Mēs veidojam mācekļus
Mateja 28:18-20 mums ir tas, ko sauc par Kristus lielo pavēli - iet pasaulē un darīt par mācekļiem visas tautas, mācīdami turēt visu to, ko Viņš mums ir pavēlējis. Kad cilvēks atgriežas un piedzimst no augšas, viņš ir jauns radījums Kristū. Viņa gara acis ir atvērtas un viņš var sākt pieaugt Dieva atziņā un Kristus līdzībā. Darīt par mācekļiem nav tikai garīdznieku vai mācītāju uzdevums, tas ir ikviena kristieša pienākums, - nodot tālāk to, ko mēs paši esam no Kristus saņēmuši.


Blogs

Mēs sagatavojam draudzi kalpošanai


Video

Apmācība

MateriāliEvaņģelizācijas materiāli
Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cilvekuz/public_html/wp-content/themes/constructzine-lite/footer.php on line 1